Persondatapolitik hos Heartmind Academy

Persondatapolitik hos Heartmind Academy
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Heartmind Academy.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse til det, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger, vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse fra os, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, evt. virksomhed og betalingsoplysninger i den udtrækning, det er relevant.

Heartmind Academy indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Tilmelder dig kurser, deltager i workshops eller modtager coaching
– Kontakter os via mail eller telefon med forespørgsel på en af ovenstående

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger, som navn og adresse, indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os eller forespurgt på. Din e-mailadresse og evt. telefonnummer indhenter vi for at kunne sende dig en bekræftelse, kursusinformation, forberedelsesmateriale m.v.

Vi stræber efter, at dine oplysninger bliver slettet, når de ikke længere er relevante.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på http://heartmind.academy er Roxana Kia ApS, Krudtløbsvej 25Z,1439 København K, CVR nr. 35143157.

Andre modtagere og behandlere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i one.com’s datacentre.

Vi opbevarer desuden persondata i Insightly, der er vores kundedatasystem; ServeyMonkey, der administrerer vores spørgeskemaer og i MailChimp til brug for nyhedsbreve og kursusindkaldelser.
Disse samarbejdspartnere fungerer som vores databehandlere.

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du information om, hvilke persondata vi har registreret, ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@roxanakia.dk eller ringe til Charlotte la Cour på +45 23242030.