Åbne retreats

Mindfulness-retreats i tæt kontakt med naturen

HeartMind Academy holder 2 åbne Retreats om året. De næste retreats kan du se til højre.

I løbet af året arrangeres lukkede retreats for ledelses-grupper. Kontakt HeartMind for mere info om disse.

Retreat – forår 2024

Er en grundlæggende træning i HeartMind vejen og en guiding til praksis. På 4-dages retreatet finder du en indre ro og livsglæde og får erfaring med simple praksisværktøjer til din hverdag. For dig med meditations- erfaring vil du fordybe din forbindelse til essensen og naturen.

Læs mere

Retreat i Tyrkiet

Retreatet i Tyrkiet er en fordybelse og videregående træning i HeartMind praksis. På dette Retreat kommer du i dyb i kontakt med din essens, din indre ro, din livsglæde og din forbundenhed til alt liv. Et dybdegående retreat med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab.

Læs mere

Om HeartMind retreats

Nærvær og energi trænes med kraftfulde værktøjer

HeartMind Filosofien

Filosofien

HeartMind Retreats bygger på en dyb viden om livet i nuet, om at al energi kan transformeres når vi er fuldt vågne og forbundne, at der i hjernens og hjertets møde manifesterer sig en visdom, klarhed og livsenergi, der er tilgængelig for alle.

Livet er komplekst og uberegneligt. Der er gode og dårlige dage, der er kriser og der er successer, smerte og glæde. For at kunne bruge energipotentialet i hvert et moment, gode som dårlige, træner vi bevidst nærvær i hjerte og hjerne. Dette kan læres her og nu – energi er naturlig for os alle og derfor altid tilgængelig. I HeartMind-nærværet får vi direkte adgang til energien og til selve livet når det er allerstærkest.

I den amerikansk-indianske visdomstradition betegner HeartMind den unikke energi og position, vi oplever, når vi træffer beslutninger og handler i dyb overensstemmelse med hjertet – når den mentale proces ikke blot er analytisk, men baseres på en intuitiv vished om hvad det rigtige er.

HeartMind Vejen

HeartMind retreat er en enkel to-trins træningsvej. To discipliner bliver trænet.

Den første disciplin er nærværet og rummeligheden. Her kan vi koble os direkte til hjertet og dermed vores visdom, til den dybe lytning, selvobservation og til energien under alle tilstande.

Den anden disciplin er udnyttelse af energiens transformative natur. Når vi er i fuld accept og rummelighed, kan vi forbinde os direkte til energien og bruge denne aktivt. Vi lærer at bruge energien bevidst og balanceret på non-reaktiv vis.

Det betyder, at vi opnår en høj energetisk tilstedeværelse i livet. De to træningsdiscipliner giver dig adgang til at forbinde dig autentisk og med fuld integritet i dine relationer og handle i overensstemmelse med dine dybere drømme og værdier.

HeartMind Lærere

HeartMind retreats ledes af Roxana Kia og Lars Lundbye. På nogle retreats deltager også andre mestre fra HeartMind Academy. Alle lærere på HeartMind Academy er mestre indenfor deres disciplin med lang og dyb praksis såvel som teoretisk og filosofisk indsigt.

På hvert HeartMind Retreat sammensættes en kombination af de mest effektfulde teknikker på tværs af discipliner, for at sikre at retreatdeltagere skal kunne finde sin egen vej og praksis.

Derfor tilbydes deltagere i løbet af et retreat en række forskellige meditationsteknikker, ritualer og praksisser. På retreat vil deltagere især møde mestre indenfor mindfulness, yoga, tantra, indiansk visdom – og både møde praksis og teori.

 

 

Lærere

HeartMind retreats gennemgående guides er Roxana Kia og Lars Lundbye

Roxana Kia

Roxana Kia

Roxana Kia er en mester i at transformere energitilstande i mennesker. Med sine intensive studier af indianske ritualer og filosofier og igennem hendes tantriske praksis, åbner Roxana op for en værdibaseret meditation over de vigtigste kræfter i vores liv og hvordan vi kan bruge bevidsthed om energi og dets påvirkning i vores daglige liv.

Hun bruger flittig naturen som en inspirationskilde i sit spirituelle arbejde med shamanistiske tilgange.

Roxana Kia træner og underviser til daglig i personligt lederskab og autentisk kommunikation. Roxanas store følgeskab taler sit eget sprog om hendes helt specielle evne til at udfolde de unikke potentialer og styrker hos alle og bringe det bedste frem i mennesker. De kraftfulde forandringsprocesser skabes af Roxanas intuitive læsning af individet og unikke forståelse af energi

Roxana har i 20 år studeret og praktiseret energi og trænet indenfor indiansk visdomspraksis under sin læremester Rainbow Hawk og tibetansk tantra – og kombinerer i hendes teknikker med effektive træningsværktøjer inspireret af hendes skuespillerbaggrund.

På HeartMind retreatet tilbyder Roxana individuelle sessioner for de, der ønsker det.

Lars Lundbye

Lars Lundbye

Lars Lundbye har i mange år studeret og praktiseret vipassana meditation og tibetansk tantra. Lars har en usædvanlig evne til at frembringe det simple ud af det komplekse. Med sine Dharmaer (sessioner af teori og betragtninger), løfter Lars praksis til en niveau af klarhed, forståelse og inspiration.

Lars Lundbye guider til dagligt topledere og virksomheder i holistisk og bæredygtig strategi og innovation. Lars har i mange år forsket i innovation og sammenhængen til integritet og intuition og på MBA-niveau underviser han bl.a. ledere i kunsten at skabe i kompleksitet og kaos med hjælp af nærvær og intuition og det at kombinere  ydre observationer med klare indre formål.

Lars har trænet indenfor Vipassana i mange år med træning under NS Goenka – og har i stigende grad ladet sig inspirere af den tibetanske tantra- og dzogchen-tradition som den bl.a. viderebringes på Vækstcentret, hvor Lars har fulgt Neel Fasting.

På HeartMind Retreats træner Lars deltagernes opmærksomhed på den daglige praksis, og det at stå roligt, klart og stærkt i beslutninger. Lars underviser i meditation og energibevidsthed og har en varm og uhøjtidelig tilgang i sin undervisning.

Blog

Kategorier

Seneste indlæg

Seneste kommentarer

Tilmelding

Retreat – forår 2024

Er en grundlæggende træning i HeartMind vejen og en guiding til praksis. På 4-dages retreatet finder du en indre ro og livsglæde og får erfaring med simple praksisværktøjer til din hverdag. For dig med meditations- erfaring vil du fordybe din forbindelse til essensen og naturen.

Læs mere

Retreat i Tyrkiet

Retreatet i Tyrkiet er en fordybelse og videregående træning i HeartMind praksis. På dette Retreat kommer du i dyb i kontakt med din essens, din indre ro, din livsglæde og din forbundenhed til alt liv. Et dybdegående retreat med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab.

Læs mere

Kontakt

  For mere information er du velkommen at kontakte HeartMind Academy eller Roxana Kia.

  Besøgsadresse:
  Skabelonloftet
  Refshalevej 167 F
  DK-1432 København K

  Email: roxana@roxanakia.dk
  Telefonnummer: +45 4061 3962
  Web: www.roxanakia.dk, heartmind.academy/retreat

  Persondatapolitik hos Heartmind Academy