Hvad sker der på et HeartMind retreat?

Et retreat er en tilbagetrækning fra hverdagen i en ritualiseret form

På et HeartMind Retreat træder du ind i et stærkt koncentreret rum, hvor du som deltager kommer i dyb kontakt med de kræfter, der danner dit personlige lederskab. Du opnår en nærværs-kompetence, som du kan trække på både personligt og i dit arbejdsliv.

HeartMind Retreats bygger på den simple erkendelse af, at alt er energi og at al energi er transformativt. Alle ritualer, værktøjer og praksisser vil give dig en direkte erfaring med,  hvordan du kan bruge den naturlige evne til at transformere energi. Det betyder helt konkret, at du kan lære at transformere blokeringer, udfordringer, begrænsninger, negative energier, til mere livgivende, konstruktive og positive energier.

HeartMind vejen er udviklet af Roxana Kia og Lars Lundbye med gennemprøvede værktøjer fra en række erfarings-traditioner bearbejdet med evidensbaseret moderne forskning.

Baseret på forskningen indenfor kognitiv videnskab og inspireret af landvindingerne indenfor

hjernevidenskab, trænes teknikker, der skærper hjernens evne til problemløsning, sikrer mindre uhensigtsmæssige reaktioner, og øger evnen til at rumme dig selv og andre. Du vil træne simple værktøjer til nærvær baseret på mindfulness og forskellige meditationsteknikker, og energi-øvelser fra indiansk visdoms praksis og tibetansk tantra.

Du vil møde en ritualiseret form for praksis med hvilken du kan styrke dit nærvær, skabe et solidt fundament for klarhed og fokus, udvikle og mestre din mentale balance og livsglæde – og opbygge en dyb og vedholdende energi.

Du vil blive introduceret til shamanistiske ritualer, som giver en aktiv og bevidst kobling til naturen. Den største del af tiden på HeartMind Retreats foregår udendørs i naturen.

Du vil træne din neutrale opmærksomhed, som åbner din stilhed og indre ro og som kan hjælpe dig at stå midt i orkanens øje når udfordringens vinde blæser ind i livet.

Læs program for de enkelte retreats under Åbne Retreats.

HeartMind-effekten

Et Heartmind-retreat danner grundlaget for din praksis og giver dig helt konkrete værktøjer og indsigter til din autenticitet

Når vi lytter til hjertets visdom, bliver vi i stand til at handle ud fra en personlig integritet og klarhed.

HeartMind-effekten kan mærkes på 4 niveauer.

Det mærkes i kroppen, som et overskud af energi og en indre ro, det mærkes i emotionerne som en balance og kraft, det mærkes i det mentale som en klarhed og et fokus og det mærkes i ånden som en forbundenhed og skaberkraft.

Dette tilsammen giver en afslappethed i at være tilstede i nuet, at være nærværende og ægte. HeartMind-effekten er ganske enkelt den dybe, autentiske tilstedeværelse – lige så simpelt som åndedrættet.

Et HeartMind Retreat åbner en vej til ro og mental balance. Et retreat vil i sig selv have en stærk frisættende og energi-givende effekt, og endvidere give dig redskaber til at skabe en praksis, der vil give dig vedholdende energi og livsglæde, klarhed og fokus.

Til dit hverdags og privatliv, vil du få …

 • teknikker og redskaber til at opnå ro, styrke og overskud.
 • inspiration til at stå stærkt i dig selv og i dine relationer.
 • tid og kontinuitet til at udforske din integritet og vitalitet.
 • øvelser og teknikker til at vække din livsglæde.
 • adgang til din klarhed og din følelsesmæssige balance.
 • redskaber til at håndtere stress.
 • erfaring med at koble dig til hjertet og dets visdom.

Effekterne i dit arbejdsliv er, at du …

 • styrker dit personlige lederskab med mere fokus og klarhed.
 • bliver en mere positiv og kreativ medspiller.
 • øger din kreativitet, effektivitet og handlingskraft.
 • øger din koncentrations- og beslutningsevne.
 • styrker din evne til at møde stress-faktorer i hverdagen.

Hvornår har du brug for et retreat?

Et HeartMind Retreat giver dig adgang til dit eget reservoir af energi

 

Et HeartMind Retreat er en kraftfuld vej, når du…

 • mangler energi og overskud.
 • mangler fokus og klarhed.
 • mangler nærvær i dit arbejdsliv og dine relationer.
 • har tanker og følelser, der forstyrrer din glæde og ro.
 • har svært ved at håndtere problemstillinger og kompleksitet.
 • har brug for at komme i kontakt med din integritet og dine indre styrker.
 • har brug for at etablere en kontinuitet i din praksis for både mental- og kropstræning
 • har brug for fordybelse og tid til at mærke dig selv.

Et HEARTMIND Retreat er for dig, der har brug for at komme ned i tempo og fordybe dig i dét,
der betyder noget for dig.

Hvor tit og hvor afholder HeartMind retreats?

HeartMind Academy afholder to faste retreats om året med åben tilmelding: Et kort 3 dages forløb i Danmark i juni, og en længere 6 dages forløb på i Tyrkiet i oktober.

For dig, der ønsker at indgå i en kontinuert praksis og udvikling, tilbyder HeartMind Academy et 2-årigt dybdegående træningsforløb i mindfulness, nærvær og personligt lederskab. Dette forløb inkluderer bl.a. fællesmeditationer og teorisessioner hver den første mandag i måneden foruden retreats.

Klik på Åbne Retreats i menuen for at læse mere om disse eller se kalender for datoer og tilmelding.

HeartMind Academy arrangerer også eksklusive retreats for ledere af 2-5 dages varighed. Her er der fokus på udvikling af autenticitet og indre ro og balance. Kontakt akademiet for yderligere informationer.

Alle forløb skaber en fast praksis med henblik på at udvikle og mestre ro og mental balance, få en vedholdende energi og livsglæde og et solidt fundament for klarhed og fokus.

HeartMind Retreats foregår på særligt udvalgt retreat-steder, hvor naturen og
rummet skaber de optimale rammer for ro, selvindsigt og energi.

Juni i Danmark: Hvert forår afholdes et 3-dages retreat midt på Sjælland med ro og stilhed ved Gyngesø i skovene omkring retreatcentret Søtoftekultur.

Oktober i Tyrkiet: På den Ægæiske kyst helt ned til det azurblå hav ligger det rustikke Yuva gemt væk og danner rammer om et årligt 6-dages retreat. Her kredser familien Attila respektfuldt om deltagerne med lokal økologisk mad og massage.

I løbet af året arrangeres som del af HeartMind Academys Master Classes retreats for ledere på udvalgte steder fra Tibet til New Mexico, hvor særlige naturmæssige og kulturelle forhold spiller ind og understøtter processerne.

Heartmind træningen er holistisk og fokuserer på dét der virker

Mindfulness og energi-bevidsthed baseret på 3 traditioner og evidensbaseret videnskab

HeartMind filosofien er ikke dogmatisk. Den bygger på den nyeste evidensbaserede viden fra både medicinsk og psykologisk videnskab om hjernens og kroppens energifunktioner – og på årtusinders erfaringer og viden om trænings-metoder og praksisser, der frisætter og skaber balance.

Fokus er på dét der virker – og lærerne er praktikere, med dyb respekt for de systemer, de selv praktiserer indenfor, og for den individuelle vej som alle deltagere går.

De tre praksisser, som deltagerne møder er mindfulness-træning, og meditationer og energitransformationer fra tibetansk tantra og indiansk visdom. Med udgangspunkt i disse praksisser vil du på et HeartMind-retreat træne holistisk. Med en balanceret træning af krop, emotioner, ånd og hjerte møder du nærværet – både i dig selv og i verden – og opnår adgang til den energi, der ligger i alt.

Mindfulness, eller bevidst nærvær, er en 2000 tusind år gammel og beviselig effektiv praksis, der for alvor har vundet indpas i Vesten. Her møder meditation og årvågenhed hinanden i håndgribelige og let anvendelige metoder og indstillinger, der både kan trænes i formelle meditationer og i hverdagens handlinger.

Den tibetanske tantra har udviklet forfinede praksisser til at bevidstgøre og udvikle energier. Inspireret af denne tradition træner vi evnen til bevidst og aktivt at bruge og frisætte energi. I værktøjerne anskueliggøres maskuline og feminine energier – både i deres positive og negative aspekter – og for mange er det en meget kraftfuld vej til en mestring af dagligdagens energi.

Fra den indianske visdomspraksis har vi hentet kraftfulde meditationer i dialog med naturen. I den indianske tradition har naturens elementer symbolsk kobling til menneskelig elementer, og kan udnyttes til få kontakt til dybere lag i sig selv og frisætte energi. Gennem ritualer og meditationer i naturen og værktøjer som indianske medicine-walks etablerer vi jordforbindelse og en ubesværet adgang til de grundlæggende energier.

Evidensbaseret forskning med mindfulness

HeartMind Academy forener årtusinders erfaring med meditative praksisser fra en række traditioner med de nyeste videnskabelige indsigter i effekten af meditation og energi-praksisser. I den flg og i bloggen her på siden deler vi noget af den evidensbaserede forskning, der har indflydelse på vores tilgang, og som vi underviser i på retreats.

Vi linker her til artikler, som beskriver noget af den forskning i mindfulness og meditation, der er lavet de sidste 10 år. Forskning der bl.a. beskriver ændringer i hjernestrukturen, og hvordan mindfulness og andre praksisser kan skabe forhøjet velvære, nedsat stress og angst, forbedret psykisk og fysisk helbred og forbedring af fokus, koncentration og evnen til at være i nuet. Vi vil på bloggen løbende linke til flere artikler om videnskabeligt underbyggede effekter af mindfulness meditation.

Meditation forandrer vores hjerner

Danske forskere har fundet ud af at hjernen forandres hos folk der mediterer. Et af de områder der forandres er hjernestammen, som er en slags kontrolcenter der forbinder kroppen med den øvrige del af hjernen. Hjerneskanninger viser at folk der mediterer, har en større tæthed af grå masse i hjernestammen, hvilket vil sige at forbindelserne mellem nervecellerne er blevet mere tætte og komplekse. Forskerne mener at den større tæthed giver en stærkere forbindelse mellem hjerne og krop og sammenligner meditationens virkning på hjernen med den virkning styrketræning har på ens overarme.

jneurosci: Cognitive-Affective Neural Plasticity following Active-Controlled Mindfulness Intervention
Videnskab.dk: Meditation forandrer vores hjerner

Meditation er godt for helbredet

Når man er stresset daler aktiviteten i pandelappen, den del af hjernen der er ansvarlig for bevidst tænkning og planlægning, mens aktiviteten øges i de dele af hjernen der aktiverer kroppens stress reaktion. Forskning har vist at mindfulness har den modsatte virkning på hjernen. På grund af sammenhængen mellem stress og en række af helbredsproblemer mener forskerne derfor at meditationens veldokumenterede evne til at tackle stress kan virke positivt på de dele af kroppen der normalt bliver påvirket af stress.

How Does Mindfulness Training Affect Health? A Mindfulness Stress Buffering Account
Carnegie Mellon researchers reveal how mindfulness training affects health

Meditation forbedrer hukommelse, fokus og produktivitet på arbejdet

Forskning på University of Washington har testet virkningen af et 8-ugers meditations kursus på et hold af HR-medarbejdere. Forskningen viste at medarbejdernes koncentration blev bedre, de kunnehuske flere detaljer, de havde mere energi og mindre dårligt humør.

The Effects of Mindfulness Meditation Training on Multitasking in a High-Stress Information Environment
Lifehacker: Meditation can improve your memory focus and productivity at work

Meditation hjælper immunforsvaret med at gøre sit job

Da immunforsvaret reagerer på både negative og positive tanker, kan man med meditation skabe et positivt mentalt miljø for immunforsvaret at trives i. Studier har vist HIV-positive patienter der træner mindfulness meditation forsinker reduktionen af CD-4 celler – de celler der forhindrer virussen i at forplante sig.

Meditation øger niveauet af antistof(immunstof) og stimulerer de områder i hjernen der fungerer som kontrolcenter for immunforsvaret og gør det mere effektivt. Modtageligheden over for kroniske lidelser som type-2 diabets, fedme, hjerte sygdomme og højt blodtryk, bliver også reduceret gennem meditation.

AnticancerBook: Mindfulness meditation boosts the immune system
CNBI: Mindfulness meditation training effects on CD4+ T lymphocytes in HIV-1 infected adults

Meditation ændrer hjerner og giver større velvære

Forskning på Harvard University viser at meditation ændrer hjernen og påvirker de steder i hjernen man forbinder med stress, velvære og intelligens. Deltagere i et 8 ugers meditations kursus kom til at føle sige mindre stressede, samtidig med at de fik en større følelse af velvære.

Hjerneskanninger viste en reduktion af amygdala, området i hjernen forbundet med frygt og angst. Derudover vistes der en vækst i hjernestammen, hvor ”humør molekyler” som serotonin og dopamin bliver produceret. Skanningerne af nogle af de ældre (40-70år), der havde mediteret, viste desuden mindre forringelse af ”flydende intelligens”(evnen til at tænke logisk og løse problemer i nye situationer) end hos dem der ikke havde mediteret.

HNGN: Meditation changes brain’s wiring mindset

Mindfulness mediation dæmper angst

Dr. Elizabeth Hoge (psychiatrist at Massachusetts General Hospital and assistant professor of psychiatry at Harvard Medical School) mener at det giver rigtig god mening at behandle angst med mindfulness mediation. Et af hendes seneste studier viste at et mindfulness baseret stress reduktions kursus dæmpede angst symptomerne hos folk med generaliseret angst.

Mennesker med angst kæmper med distraherende tanker der får lov at fylde alt for meget. De kan ikke skelne mellem en problemløsende tanke og en unødvendig bekymring. Hvis man har uproduktive bekymringer kan man med mindfulness træne sig selv til at opleve de tanker helt anderledes, se tankerne for hvad de er og lade dem passere uden de får lov at fylde unødvendigt meget.

Harvard: Mindfulness meditation may ease anxiety mental stress

Forskning viser at meditation ændrer hjernen fysisk struktur

Hjerneforsker- og overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Rigshospitalet, Troels W. Kjær har igennem sin forskning fundet frem til at hjernen via meditation bliver trænet og ’forbedret’, og helt konkret ændrer hjernen fysisk struktur.

Hjerneskanninger viser, at de folk, som mediterer dagligt over en længere periode, har en større tæthed af den såkaldte grå masse i visse områder. Det betyder at forbindelsen mellem de forskellige nerveceller er blevet mere tæt og kompleks

Hjerneforsker Peter Vestergaard Poulsen forklarer at hvis man udfører en bestemt handling regelmæssigt, kan det forandre hjernen på en måde, der gør os bedre til den handling. Det kan sammenlignes med atleter, som træner deres muskler op. Forsøget viste også en reduceret tæthed af hjernemasse i området ’amygdala’ som er den del af hjernen som blandt andet spiller en rolle i forhold til angst og stress.

Videnskab.dk: Meditation forandrer vores hjerner

 

Meditation forandrer hjernen

Sara Lazar, neurolog og forsker ved Massachusetts Hospital, konkluderer at meditationsudøverne ikke bare har får det bedre, fordi de slapper af, men fordi der sker en fysisk forandring oppe i hjernen.

Samvirke: Meditation ændrer hjernen

 

Meditation aktiverer lykkecenteret i hjernen

Meditation menes at være forbundet med vores ’belønningscenter’ i hjernen, forstået på den måde at hjernen udløser en større mængde dopamin under meditationer enligt Troels W. Kjær. Dopamin er som bekendt en form for lykkeindsprøjtning, og er direkte forbundet med belønningscenteret, og giver en følelse af velvære. Ofte udløses dopamin ved fysisk aktivitet, eller ved stimulering af sanserne – så det er jo ganske interessant at tankens kraft også kan influere dopamin-niveauet.

Forskning viser hvorfor meditation allerede inden for fem dage viser resultater, og hvordan man, allerede efter otte ugers praksis, kan man se en tydelig forandring i aktiviteten i 1561 af kroppens gener – forskning med stor betydning for de 60-90% af alle lægebesøg i den vestlige verden, der kan relateres til stress. (Kilde : Harvard Medical School)

Meditation oplader hjernen

Meditation oplader hjernen

Igennem langvarig meditation øger aktiviteten i hjernen. Forskning viser at gamma bølger i hjernen bevæger sig hurtigere og mere organiseret og koordineret .

Washingtonpost: Meditation Gives Brain a Charge, Study Finds

Daglig meditation på bare 5-16 min. har en positiv effekt

Af Moyer, C. A., Donnelly, J. C., et al.

Meditationstræning forandrer hjernen. Nye undersøgelser tyder på, at man i en periode på bare 5 uger med meditationstræning en gang om dagen kan se en forandring i hjernen, som bliver forbundet med positive følelser. Christopher A. Moyer og kollegaer lavede på Wisconsin Universitet en undersøgelse med deltagere, der blev testet i en periode på 5 uger, hvor de dagligt lavede fokuseret opmærksomhedsmeditation (”slap af med øjnene lukkede og fokuser på din vejrtrækning…”) 5-16 minutter om dagen. Resultaterne viser, at det kan være nemmere, at opnå fordelene meditation end mange regner med.

http://pss.sagepub.com/content/early/2011/09/13/0956797611418985.extract